AION - 永恒之塔 | 新闻中心

当前位置:首页 / 综合

综合

怀旧版完整客户端下载

尊敬的永恒之塔玩家:
现推出【怀旧版+决战之地+秘密之剑】多版本完整客户端,欢迎玩家下载

多版本完整客户端 高速下载器(版本号:448  下载器大小5.15MB)

MD5值:6cd8e7689249be57c046452f6f63f5fb

多版本完整客户端 分卷下载
小塔提示:您可提前将以下文件下载至同一目录的文件夹,安装时请运行“aion_setup_2.2.1.448.exe”。

文件名

大小

MD5

下载链接

aion_setup_2.2.1.448.exe

37.88 M

1af1079818eeb8d1423ed6c40a30b858

点击下载

data448.001.cab

1.96G

4ac7cbe4bd84c3adf7695d38339d40a6

点击下载

data448.002.cab

1.96G

3dd7f92f99e06baf78a8b0c86a753df5

点击下载

data448.003.cab

1.96G

d2aaf5cfa91fba6fa067ddd5302605a6

点击下载

data448.004.cab

1.96G

0406e22233153b9ea81b2e580e922be7

点击下载

data448.005.cab

1.96G

b700b0a40986d91c688c3966e0cf55c0

点击下载

data448.006.cab

1.96G

a70cc21ed8e7d63942e4876babc43f8f

点击下载

data448.007.cab

1.96G

244041f2e1d7353558fee0c2fc8e922b

点击下载

data448.008.cab

1.96G

eb0840391a79677010caf72d2b835238

点击下载

data448.009.cab

1.96G

684b25fcea28e58c1eaebb4116781df0

点击下载

data448.010.cab

1.96G

05f42ea98b9eb2f2e6ba6622a864fcec

点击下载

data448.011.cab

1.96G

590a87cd808267d4bba448ef33ae0605

点击下载

data448.012.cab

1.96G

d02846e0750e97f641d8cbf909bdfc73

点击下载

data448.013.cab

1.96G

e27deea3af0e805b3f2b724456674575

点击下载

data448.014.cab

1.96G

2ae4fbbda333d221f4b3089c473ca981

点击下载

data448.015.cab

1.96G

b32336f98f389c43f35d40785cfd8f6b

点击下载

data448.016.cab

1.96G

315b8ebc56d2498a52c42fbb8150a84a

点击下载

data448.017.cab

1.96G

53870e1e5a1fb958115defaf9bfc41e1

点击下载

data448.018.cab

1.96G

175051cc7ea7f4c488bdddd2d436206b

点击下载

data448.019.cab

1.96G

fb0656a8a34ace641c0afd18df239383

点击下载

data448.020.cab

1.96G

b350fd46a73daa2eab988bff741b862e

点击下载

data448.021.cab

1.96G

bf648608cbf223d5167c06686a09346d

点击下载

data448.022.cab

1.96G

0f8fc1951333200a5d2a390a0ac1bb97

点击下载

data448.023.cab

1.96G

157d782f96a91b42d9dc8d2326806a97

点击下载

data448.024.cab

1.96G

885428606742fff70eb72fae53fa1159

点击下载

data448.025.cab

1.96G

41199a011b4d2990fa4012422ae24bcb

点击下载

data448.026.cab

1.96G

fdc34238b6c83209a8512cf6b5bc96fa

点击下载

data448.027.cab

1.96G

8c2db16888170ebe2a8ce17f192af1db

点击下载

data448.028.cab

1.96G

a9490358c4f7e32fa0f3e7565c0df372

点击下载

data448.029.cab

1.96G

b6aac83782cd42fccd2b6b03be09b1d1

点击下载

data448.030.cab

1.96G

c34f40de7a38738408dbc3dfd746ec68

点击下载

data448.031.cab

1.96G

c48b94dd0822d9c7523b2412ea47d089

点击下载

data448.032.cab

205.95 M

b723ace6c0e004233e2aafacc09007ce

点击下载


 

注:具体版本内容以游戏内实际情况为准。

 

《永恒之塔》运营团队
2021年7月16日